Naziv preduzeća: Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta

                       E-mail: urbanizam.sjenica@gmail.com

                     Adresa: Kralja Tvrtka I bb

                    Telefon: 020/741 178 

                             Fax: 020/741 423