O službi

Obavlja poslove na redovnom održavanju instalacija i opreme javnog osvetljenja u gradu i selima. Radovi se izvode na uličnim instalacijama i komandnim uređajima u trafo-stanicama i ormarima za javno osvetljenje. Ukupno na teritoriji naselja Sjenica ima 2049 svetiljki na 1923 stuba javne rasvete.

Preduzeće izvodi i radove na izradi nove instalacije javnog osvetljenja po nalogu osnivača (Opština Sjenica). Takođe, radnici preduzeća izvode radove na postavljanju reklamnih panoa, leplenja plakata i postavljanje dekorativnog osvetljenja. U letnjem periodu rade na uređenju zelenih površina u putnom zemljištu, tj. na krćenju šiblja i sečenju drveća.

Služba raspolaže vozilom marke Nisan CABSTAR35.10.

Rukovodilac službe za javnu rasvetu: Saudin Bihorac, Inž. saobr.

Električar: Mersid Hurić, električar

Pomoćnik električara: Enes Čingić, maš. tehničar