O službi

Obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i tehničko regulisanje saobraćaja, bezbednost saobraćaja i unapređenje režima odvijanja saobraćaja; priprema mišljenje na planove tehničkog regulisanja saobraćaja, izmenu programa rada semafora; definiše saobraćajne uslove i izdaje saglasnost na urbanističku i tehničku dokumentaciju za saobraćajnice i saobraćajne objekte; ostvaruje saradnju sa nadležnim organima i preduzećima na iznalaženju saobraćajno – tehničkih i drugih rešenja za nesmetano odvijanje saobraćaja; prati stanje bezbednosti saobraćaja u opštini i predlaže mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja; izrađuje projekate, elaborate, baze podataka, mere i akcije iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Оbavlja poslove na radove na održavanju saobraćajne signalizacije, horizontalne, vertikalne i svetlosne saobraćajne signalizacije i opreme, kao i vršenje stručnog nadzora nad radovima na održavanju saobraćajne signalizacije i opreme.

Rukovodilac saobraćajne službe, diplomirani inženjer saobraćaja sa licencama za projektovanje i vršenje stručnog nadzora:  Azra Bakalić, Dipl. inž. saobr.

Inženjer saobraćaja, sa licencom za vršenje stručnog nadzora: Saudin Bihorac, Inž. saobr.