O službi:

Značajni deo geodetskih aktivnosti realizuje se za namene koje nisu u direktnoj vezi sa katastrom nepokretnosti, ali se pojedini delovi dokumentacije mogu koristiti i za te potrebe.

Tim radovima je uglavnom obuhvaćena primena geodezije u svim drugim inženjersko-tehničkim disciplinama (građevinarstvo, arhitektura i saobraćajnice), odnosno svi investicioni projekti. Obim i vrsta geodetskih radova prilagođeni su fazama projektovanja u tim disciplinama.

Geodetskim radovima u inženjersko-tehničkim oblastima u okviru JP za uređivanje građevinskog zemljišta Sjenica i opštinske uprave Sjenica, smatraju se svi geodetski radovi u okviru prethodnih radova, u toku izrade projektne dokumentacije, realizacije projekata, kao i radovi tokom eksploatacije i održavanje objekata i putne infrastrukture.

Tako se geodetski radovi, generalno mogu podeliti na četiri sledeće oblasti:

  • Priprema i izrada geodetskih podloga za potrebe raznih inženjerskih projekata,
  • Geodetski radovi u toku realizacije projekata,
  • Snimanje izvedenog stanja objekata i saobraćajnica,
  • Ispitivanje stabilnosti tla i deformacije objekata i saobraćajnica.

Priprema i izrada  geodetskih podloga, ili obezbeđivanje već postojećih podloga primenjuje se u fazi svih vrsta projektovanja, a sve za potrebe JP za uređivanje građevinskog zemljišta Sjenica i opštinske uprave Sjenica. Tako se geodetskim podlogama smatraju:

  • Topografski ili katastarsko-topografski planovi u analognom ili digitalnom obliku,
  • Planovi posebnih razmera za inženjerska projektovanja (1:500 do 1:2500) zahtevanog sadržaja u analognom ili digitalnom obliku,
  • Digitalni model terena,
  • Grafički i analitički prikazi koji su rezultat geodetskih merenja po specijalnom zahtevu projektanata.

JP za uređivanje građevinskog zemljišta Sjenica poseduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova izdate od Republičkog geodetskog zavoda  Republike Srbije.

Služba poseduje opremu za snimanje geodetskih radova, i to: totalnu stanicu Leica kao i GPS Leica.

Totalna stanica Leica

GPS Leica