Obavlja sledeće grupe poslova:

  • Priprema programa uređenja građevinskog  zemljišta u saradnji sa drugim sektorima.
  • Prati donošenje, primenu akata i učestvuje u pripremi istih, radi određivanja  doprinosa  za uređivanje  građevinskog zemljišta. Odluke koje se primenjuju o doprinosima za uredjivanje građevinskog zemljišta:

-Odluka o uredjivanju doprinosa za uredjivanje gradjevinskog zemljiste br  (Opstinski sluzbeni glasnik Sjenica br.06-37/2022-32) 

  • Radi ugovore i obračune  doprinosa  za  uređivanje  građevinskog  zemljišta.
  • Prati donošenje i primene zakona i propisa, posebno  zakona o planiranju i izgradnji, sa naglaskom na  građevinsko  zemljište.
  • Radi u saradnji sa drugim sektorima u procesu objedinjene procedure.
  • Obrada i priprema podataka za nadzorni odbor.