O službi:

Ova služba se bavi izgradnjom i održavanjem ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Sjenica.

Pod izgradnjom ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Sjenica se podrazumeva:

– Izrada nove kolovozne konstrukcije
– Izrada sistema kišne kanalizacije

– Izrada slojeva asfaltnog zastora
– Izrada nove horizontalne i vertikalne signalizacije

-Izrada betonskih objekata

Pod održavanjem ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Sjenica se podrazumevaju sledeći radovi
– Radovi redovnog letnjeg održavanja
– Radovi zimskog održavanja

Na teritoriji opštine sjenica postoji 730 km ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na kojima se vrše pomenuti radovi na izgradnjii održavanju putne infrastrukture.
Na izgradnji i održavanju ulica i puteva angažovan je određeni broj zaposlenih lica da bi se sproveli pomenuti radovi na izgradnji i održavanju ulica i puteva .
rukovodilac dipl.građ.inženjer jedan zaposleni
Odgovorni projektant dipl.inženjer mašinstva dva zaposlena
Saradnik mašinski inženjer jedan zaposleni
Referent za puteve građevinski tehničar jedan zaposleni
Rukovalac građevinske mašine vozač E i C kategorije tri zaposlena
Vozač teretnog vozila vozač E i C kategorije dva zaposlena
Vozač putničkog automobila vozač B kategorije jedan zaposleni

Ova služba i raspolaže sledećom mehanizacijom

– Kombinovana mašina kombinirka jcb 4cx sa snego-čistačem 2 kom

– Transportno sredstvo kipper kamion fap 2635 sa snego-čistačem 1 kom

– Transportno sredstvo kipper kamion fap 2023 sa snego-čistačem 1 kom

– Anglodozer tg 140 1 kom

– Anglodozer tg 80 1 kom